Ihmisoikeusraportti

Yritysten ihmisoikeusloukkausten uhrit oikaisukeinojen viidakossa

 

Yli 100 000 norsunluurannikkolaista pakolaista asuu tällä hetkellä Liberiassa. Kuva: UN Photo/UNHCR/Glenna Gordon.

Yritysten tekemät ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää suuressa osassa maailmaa. Liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutukset ovat moninaisia ja yritykset voivat vaikuttaa haitallisesti kaikkien ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ovat uhattuina kun kaivannaisteollisuus ulottaa toimintaansa alkuperäiskansojen asuinalueille Etelä-Amerikassa. Työntekijöiden oikeuksia poljetaan monikansallisten yritysten alihankkijoiden työpajoissa Aasiassa. Oikeus ruokaan on vaarassa, kun viljelyyn sopivaa maata käytetään yhä enemmän sellun tai palmuöljyn tuotantoon.

Kun suuret tietotekniikkayritykset avustavat sortohallituksia jäljittämään ja tukahduttamaan opposition jäseniä, kyseessä ovat vakavat kansalais- ja poliittisten oikeuksien loukkaukset. Puhuttaessa Kongon demokraattisen tasavallan verimineraaleista tai Norsunluurannikolle dumpatusta myrkyllisestä jätteestä, puhutaan piittaamattomuudesta ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista.

Yritysten ihmisoikeusloukkaukset ovat osittain seurausta selkeän lainsäädännön puutteesta. Yritysten oikeudellisen vastuun vahvistaminen edistää myös niiden vastuullisempaa toimintaa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi.  ”Yritysten vastuullisempi toiminta on seurausta kansalaisjärjestöjen aktiivisesta toiminnasta ihmisoikeusloukkausten paljastamiseksi ja uhrien oikeuksien turvaamiseksi”, toteaa Ihmisoikeusjärjestöjen kansainvälisen keskusliiton (FIDH) asiantuntija Elin Wrzoncki. ”Uhrien oikeuksien turvaamisen ja rankaisemattomuuden vastustamisen myötä yritykset tiedostavat paremmin vastuunsa ihmisoikeuskysymyksissä”, Wrzoncki lisää.

Ihmisoikeusloukkausten uhrit ja heitä edustavat järjestöt ovat kuitenkin usein epätoivoisen tehtävän äärellä. Miten saattaa yritykset vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista? Erilaisten oikaisukeinojen viidakko on usein yksittäiselle ihmisoikeusloukkauksen uhrille hyvin vaikeakulkuinen, ja se voi muodostua myös käytännölliseksi esteeksi loukkauksen asianmukaiselle korjaamiselle.

Oikaisukeinot voivat olla oikeudellisia tai ei-oikeudellisia, ja niihin kuuluvat muiden muassa oikeusistuimet, kansalliset ihmisoikeuskeskukset ja oikeusasiamiesinstituutiot. Lukemattomien oikaisukeinojen kartoittamiseksi FIDH on laatinut käsikirjan yritysten ihmisoikeusloukkausten uhreille ja kansalaisjärjestöille.

FIDH:n opas on tarkoitettu työkaluksi loukkausten käsittelemiseksi ja monikansallisten yritysten saattamiseksi vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista. Oppaassa esitellään kattavasti kansainvälisiä mekanismeja, oikeudellisia oikaisukeinoja, yrityslähtöisiä valitusmekanismeja ja muita yritysten ihmisoikeusloukkausten käsittelemiseksi saatavilla olevia vaihtoehtoja. Opas on saatavilla FIDH:n kotisivuilla, osoitteessa www.fidh.org/corporate-accountability-for-human-rights-abuses.

Toinen oikaisukeinojen kartoittamiseksi perustettu aloite on BASESwiki. Nimensä mukaisesti avoimeen tiedonjakoon perustuva Internet-sivusto sisältää kokoelman oikaisukeinoja ympäri maailmaa. BASESwiki on entisen YK:n pääsihteerin ihmisoikeuksien ja monikansallisten yhtiöiden sekä muiden liikeyritysten erityisedustajan aloite. Sivustolla esitellään olemassa olevia ei-oikeudellisia mekanismeja yritysten ihmisoikeusloukkausten käsittelemiseksi. Se on tällä hetkellä käytettävissä seitsemällä eri kielellä, osoitteessa www.baseswiki.org.

Ihmisoikeusloukkausten estämiseksi valtioiden tulee turvata uhrien oikeudet tarvittavin oikeudellisin, hallinnollisin ja lainsäädännöllisin keinoin. Rankaisemattomuuden lopettaminen edistää yritysten vastuuta ihmisoikeuksista ja on siten keskeistä ihmisoikeusloukkausten lopettamiseksi. YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva ohjeistus vahvistaa ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeuden loukkausten asianmukaiseen käsittelyyn tärkeänä osana yritysten ihmisoikeusvastuun edistämistä.

Janna Kyllästinen
Kirjoittaja on Ihmisoikeusraportin toimitussihteeri.