Ihmisoikeusraportti

Kuka valvoo yritysten ihmisoikeusvastuun edistämistä?

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu Genevessä. Kuva: UN Photo/Jean-Marc Ferre.

YK:n ihmisoikeusneuvoston alaisuuteen perustettiin 30. syyskuuta 2011 uusi monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten työryhmä. Työryhmä perustettiin seuraamaan ja edistämään yrityksiä ja ihmisoikeuksia käsittelevien viitekehyksen ja periaatteiden toimeenpanoa.

YK:n ihmisoikeusneuvoston alaiseen monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten työryhmään nimitettiin 30. syyskuuta 2011 viisi asiantuntijaa kolmen vuoden toimikaudelle. Työryhmä seuraa kesäkuussa 2011 hyväksyttyjen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia käsittelevien periaatteiden toimeenpanoa.  Ensimmäisiksi jäseniksi nimitettiin Michael Addo (Ghana), Alexandra Guaqueta (Kolumbia ja Yhdysvallat), Margaret Jungk (Yhdysvallat), Puvan Selvanathan (Malesia) ja Pavel Sulyandziga (Venäjä).

Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat seuranneet kiinnostuneina työryhmän nimittämistä. Järjestöjen mukaan oli epävarmaa tuleeko työryhmä ottamaan perusteellisesti huomioon tietyt ihmisoikeusjärjestöjen keskeiset huolenaiheet, kuten yritysten ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeuksien edistämisen.

  • YK:n kansainvälistä liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeva viitekehys

  • YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 16. kesäkuuta 2011 YK:n pääsihteerin ihmisoikeuksien ja liiketoiminnan erityisedustajan John Ruggien laatiman kansainvälistä liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevän viitekehyksen toimeenpanemiseksi laaditut ohjaavat periaatteet. Vuonna 2008 laadittu viitekehys ja periaatteet sen toimeenpanemiseksi kokoavat yhteen yritysten ihmisoikeusloukkauksiin liittyvät kansainväliset normit ja käytännöt.

Nyt nimitetyn työryhmän pääasiallisena tehtävänä on edistää yritysten ja ihmisoikeuksien ohjaavien periaatteiden laaja-alaista tunnettuutta ja tehokasta toimeenpanoa. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan YK:n ihmisoikeusneuvosto seuraili päätöksissään pitkälti elinkeinoelämän esityksiä sivuuttaessaan järjestöjen toiveet vahvan seurantamekanismin luomisesta. Neuvosto ei lopullisessa ohjeistuksessaan kannattanut kansalaisjärjestöjen ehdotusta siitä, että laadittujen viitekehyksen toimeenpanoa ohjaavien periaatteiden noudattamista tarkkailtaisiin YK:n erityisellä valvontamekanismilla.

Monikansallisten yhtiöiden ja muiden liikeyritysten työryhmä on kuitenkin myös oikeutettu vastaanottamaan tietoa valtioilta, yrityksiltä ja kansalaisjärjestöiltä, eikä sen mandaatti suoranaisesti kiellä sitä arvioimasta yksittäisiäkään tapauksia ja ihmisoikeusloukkauksia. Lisäksi työryhmä tulee toteuttamaan maavierailuja ja antamaan suosituksia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta lainsäädännöstä ja politiikasta, edistämään uhrien oikeutta ihmisoikeusloukkausten oikaisuun sekä arvioimaan ja kehittämään asianmukaisten oikaisumekanismien saatavuutta.

Uusi työryhmä myös johtaa uutta YK:n ihmisoikeusneuvoston alaista yritysten ja ihmisoikeuksien foorumia. Foorumi tulee vuosittaisissa istunnoissaan arvioimaan yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia kysymyksiä ja niitä koskevien YK:n periaatteiden toteutumista. Hallituksille, yrityksille ja kansalaisjärjestöille avoimen foorumin tarkoituksena on edistää eri osapuolten välistä dialogia ja yhteistyötä yrityksiin ja ihmisoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa sekä pyrkiä tunnistamaan myös hyviä käytäntöjä.

Työryhmän tulee pyrkiä yhteistyöhön monipuolisesti eri YK:n elinten, muiden kansainvälisten organisaatioiden, monikansallisten yritysten, kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. YK:n ihmisoikeusneuvostolle ja yleiskokoukselle vuosittain raportoiva työryhmä aloittaa toimintansa 1. marraskuuta 2011.

Janna Kyllästinen
Kirjoittaja on Ihmisoikeusraportin toimitussihteeri