Ihmisoikeusraportti

Kansainväliseen rikostuomioistuimeen valitaan kuusi uutta tuomaria ja pääsyyttäjä

Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen (ICC) valitaan joulukuussa 2011 kuusi uutta tuomaria ja uusi pääsyyttäjä. Tuomioistuimessa työskentelee 18 tuomaria, joten joulukuussa valittavat uudet tuomarit vaikuttavat ratkaisevasti tuomioistuimen kokoonpanoon. Uuden pääsyyttäjän valinta on erityisen tärkeä, sillä hän tulee ottamaan vastuun kaikista tuomioistuimen meneillään olevista ja tulevista tutkimuksista.

Tuomarit ja syyttäjä valitaan tuomioistuimen perustamisasiakirjan sopimusvaltioiden yleisistunnossa joulukuussa 2011. Tuomarit valitaan sopimusvaltioiden asettamista ehdokkaista, jotka nimetään 13. kesäkuuta ja 16. syyskuuta 2011 välisenä aikana. Syyttäjäehdokkaiden asettamisesta vastaa erillinen komitea, joka esittää sopimusvaltioiden yleisistunnolle vähintään kolme tehtävään sopivaa ehdokasta. Syyttäjäehdokkaiden asettaminen päättyi 2. syyskuuta 2011.

Kansalaisjärjestöjä edustava Coalition for the International Criminal Court (CICC) perusti joulukuussa 2010 itsenäisen asiantuntijalautakunnan arvioimaan valtioiden asettamia tuomariehdokkaita. Lautakunta perustettiin paikkaamaan koettua puutetta ehdokkaiden puolueettomassa arvioinnissa. Oikeudellisista asiantuntijoista koostuvan lautakunnan tehtävänä on arvioida täyttävätkö asetetut ehdokkaat Rooman perussäännön asettamat edellytykset. Ehdokasasettelun määräajan päätyttyä lautakunta julkaisee raporttinsa ehdokkaiden kelpoisuudesta.

Syyskuun alkuun mennessä tuomariehdokkaita on asetettu 17, joista 8 Afrikasta, 5 Euroopasta, 3 Etelä-Amerikasta ja Karibialta ja 1 Aasiasta. Tuomareiden toimikausi on yhdeksän vuotta. Tuomareiden valinnassa otetaan huomioon ehdokkaiden pätevyys ja pyritään tasapainoiseen sukupuolijakaumaan sekä maantieteelliseen edustavuuteen.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on ensimmäinen pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin. Tuomioistuin perustettiin vuonna 1998, kun 120 valtiota allekirjoitti sen perustamisasiakirjan, Rooman perussäännön. Tuomioistuin käsittelee kaikista vakavimpia rikoksia, kuten kansanmurhia, sotarikoksia sekä rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Anna Mantere ja Janna Kyllästinen