Ihmisoikeusraportti

Hallitukset rajoittavat internetin käyttöä yhä enemmän

YK:n erityisraportoija Frank La Rue (UN Photo)

Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoija Frank La Rue ilmaisi kesäkuun alussa YK:n ihmisoikeusneuvostossa huolensa hallitusten lisääntyvästä tiedonkulun rajoittamisesta internetissä. Uusia teknologioita hyödyntäen hallitukset voivat suodattaa tai estää internetsivujen sisältöjä sekä valvoa ja tunnistaa valtiojohtoa kritisoivia ja aktivisteja. Ihmisiltä voidaan myös estää kokonaan pääsy internettiin.

La Ruen mukaan viimeaikaisten kansannousujen vuoksi hallitukset pelkäävät internetiä, joka mahdollistaa nopean tiedonkulun, ihmisten kokoontumisen ja epäoikeudenmukaisuuksista tiedottamisen. Vuoden 2010 aikana yli sata bloggaajaa vangittiin eri maissa.

La Rue esitti antamassaan raportissa, että tiedonkulkua internetissä ei pitäisi estää muissa kuin hyvin harvoissa kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön määrittämissä tapauksissa. Hänen mukaansa internet tarjoaa ihmisille ainutlaatuisen mahdollisuuden sananvapauden ja monien muiden ihmisoikeuksien toteuttamiseen sekä koko yhteiskunnan kehittämiseen.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on YK:n ihmisoikeuksiin ja niiden toteuttamiseen keskittyvä elin. Se perustettiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 2006 jatkamaan kiistellyn YK:n ihmisoikeuskomission työtä. Neuvosto koostuu 47 jäsenestä, jotka kokoontuvat ympärivuotisesti. Erityisraportoijalla on ihmisoikeusneuvoston antama erityinen mandaatti tutkia, tarkkailla, neuvoa ja raportoida ihmisoikeuksiin liittyvistä ongelmista. Erityisraportoijan rooli on neuvoa-antava.

Annika Rinne