Ihmisoikeusraportti

FIDH:n johtaja: Ihmisoikeusvastuu koskee myös sijoittajia

Kansainvälisen ihmisoikeustyön toimintakenttä on viime aikoina kokenut perustavanlaatuisia muutoksia. Ihmisoikeusjärjestöjen kansainvälisen keskusliiton (FIDH) ihmisoikeustyön ytimessä olevat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ovat nyt myös arabimaista liikkeelle lähteneen vallankumousaallon sydämessä. Viimeaikaisissa ihmisoikeuksia vaativissa kansanliikkeissä vapauden vaatimusten rinnalle on noussut ennennäkemättömällä tavalla myös ihmisarvoisen elämän vaatimus. ”Ihmiset haluavat elää vapaina pelosta ja puutteesta”, kuvailee FIDH:n toiminnanjohtaja Antoine Bernard. Bernard vieraili Helsingissä lokakuussa... Lue lisää.

Antoine Bernard on ihmisoikeusjärjestöjen kansainvälisen keskusliiton (FIDH) toiminnanjohtaja. Kuva FIDH.

Ihmisoikeudet liikkeessä -teemassa tarkastellaan YK:n kansainvälistä liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia käsittelevää viitekehystä ja sen toimeenpanemista. Ihmisoikeusraportin teemanumero pureutuu yritysten ihmisoikeusvastuuseen monelta eri kantilta.